Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej

28 lipca-2 sierpnia 2017 r. W tym czasie prowadzone będą warsztaty rzemiosł dawnych obejmujące różne aspekty życia codziennego. Każdy chętny będzie mógł wziąć udział we wszystkich warsztatach. Wyjątkowo bogaty wybór rzemiosł i warsztatów: od garncarstwa po taniec, od produkcji filcu, tkactwo po odlewnictwo.

Festiwal Słowian i Wikingów

4- 6 sierpnia 2017 roku. XXIII Festiwal Słowian i Wikingów. To jedna z największych, wczesnośredniowiecznych imprez w Europie, w której uczestniczy ok. 2000 osób z 30 krajów świata. Prezentowane są warsztaty dawnych rzemiosł, odbywają się występy zespołów muzyki i tańca dawnego, regaty i rejsy rekonstrukcji dawnych łodzi, inscenizacje wydarzeń historycznych i obrzędów oraz wielkie bitwy na Read more about Festiwal Słowian i Wikingów[…]

Słowiańskie Święto Plonów

26-27 sierpnia 2017 Słowiańskie Święto Plonów  plonów poświęcone tegorocznym zbiorom zbóż oraz inscenizacje obyczajów słowińskich składania ofiar w podziękowaniu za dostatnie plony i prośby o urodzaj w roku następnym. Z tych zwyczajów wywodzą się dzisiejsze zwyczaje święcenia wieńców dożynkowych. Zapraszamy na pokazy i warsztaty rzemieślnicze oraz dawnej kuchni słowiańskiej połączone z degustacją.

Warsztaty wrześniowe

18-22 września 2017 – Warsztaty wrześniowe . Tym razem warsztaty odbywają się w formie otwartych zajęć nawiązujących do wybranych punktów programu edukacji szkolnej (szkoła podstawowa i gimnazjum) np.: „od ziarenka do bochenka”, „jak to ze lnem bywało” i wiele innych. Zapraszamy szkoły na wyjątkowe spotkanie z historią.