kalendarium 2018

KALENDARZ IMPREZ 2018 W
CENTRUM SŁOWIAN I WIKINGÓW
W WOLINIE

3 – 6 maja – Majówka Archeologiczna
W czasie Majówki Archeologicznej prowadzone będą warsztaty rzemiosł dawnych obejmujące różne aspekty życia codziennego. Zapraszamy także na historyczne eksperymenty kulinarne i degustację potraw dawnej kuchni. Na terenie skansenu każdy chętny może zorganizować sobie piknik-majówkę, połączoną z grami i zabawami historycznymi.

23-24 czerwca – Noc Świętojańska
Najkrótsza noc w roku, Noc Kupały, Sobótka jest to święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości, obchodzone na obszarach zamieszkiwanych nie tylko przez Słowian, będzie niezapomniana każdego kto przybędzie w tym czasie do skansenu. Niezwykły program, korowód z pochodniami, teatr ognia, grupy muzyki dawnej, otwarty konkurs wianków, dawne obrzędy, warsztaty rzemiosł, degustacja słowiańskich potraw, zabawy i gry historyczne

6 – 8 lipca – Miodobranie
Warsztaty dawnych rzemiosł, m.in. ciekawe rzemiosło bartników i jego wczesnośredniowieczne początki, degustacja potraw dawnej kuchni z wykorzystaniem miodu.

27 lipca – 1 sierpnia – Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej
W tym czasie prowadzone będą warsztaty rzemiosł dawnych obejmujące różne aspekty życia codziennego. Każdy chętny będzie mógł wziąć udział we wszystkich warsztatach. Wyjątkowo bogaty wybór rzemiosł i warsztatów: od garncarstwa po snycerstwo, od produkcji filcu po odlewnictwo.

3 – 5 sierpnia – XXIV Festiwal Słowian i Wikingów
Jedna z największych, wczesnośredniowiecznych imprez w Europie, w której uczestniczy ok. 2000 osób z 30 krajów świata. Prezentowane są warsztaty dawnych rzemiosł, odbywają się występy zespołów muzyki
dawnej, regaty i rejsy rekonstrukcji dawnych łodzi, inscenizacje wydarzeń historycznych i obrzędów oraz wielkie bitwy na ponad 600 wojów

25-26 sierpnia – Słowiańskie Święto Plonów
Święto plonów poświęcone tegorocznym zbiorom zbóż oraz inscenizacje obyczajów słowińskich składania ofiar w podziękowaniu za dostatnie plony i prośby o urodzaj w roku następnym. Z tych zwyczajów wywodzą się dzisiejsze zwyczaje święcenia wieńców dożynkowych. Zapraszamy na pokazy i warsztaty rzemieślnicze oraz dawnej kuchni słowiańskiej połączone z degustacją

29-30 września – Warsztaty wrześniowe
Impreza obejmować będzie różnorodne warsztaty rzemiosł dawnych w zależności od zgłaszanych propozycji i zapotrzebowania uczestników. Zapraszamy do udziału zarówno doświadczonych rzemieślników, którzy będą chcieli podzielić się swoją wiedzą, czy też poszerzyć i doskonalić umiejętności oraz tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z historią i dawnymi zawodami.

27 października – Dziady
Słowiańskie święto odbywające się co roku z myślą o duszach zmarłych. Zaprezentowane będą zwyczaje i obrzędy związane z oddawaniem czci i pamięcią o przodkach, którzy już odeszli. Zaduszki sprzed 1000 lat.

Z przyczyn niezależnych od organizatora kalendarium imprez może ulec zmianie.