KALENDARZ IMPREZ 2019 r.

2 – 5 maja – Majówka Archeologiczna
W czasie Majówki Archeologicznej prowadzone będą warsztaty rzemiosł dawnych obejmujące różne aspekty życia codziennego. Zapraszamy także na historyczne eksperymenty kulinarne  i degustację potraw dawnej kuchni. Na terenie skansenu każdy chętny może zorganizować sobie piknik-majówkę, połączoną z grami i zabawami historycznymi.

22 – 23 czerwca – Noc Kupały
Najkrótsza noc w roku, Noc Kupały, Sobótka jest to święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości, obchodzone na obszarach zamieszkiwanych nie tylko przez Słowian, będzie niezapomniana dla każdego kto przybędzie w tym czasie do skansenu. Niezwykły program, korowód z pochodniami, otwarty konkurs wianków, dawne obrzędy, warsztaty rzemiosł, degustacja słowiańskich potraw, zabawy i gry historyczne

5 – 7 lipca – Miodobranie

Warsztaty dawnych rzemiosł, m.in. ciekawe rzemiosło bartników i jego wczesnośredniowieczne początki, degustacja potraw dawnej kuchni z wykorzystaniem miodu.

26 – 31 lipca – Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej
W tym czasie prowadzone będą warsztaty rzemiosł dawnych obejmujące różne aspekty życia codziennego. Każdy chętny będzie mógł wziąć udział we wszystkich warsztatach. Wyjątkowo bogaty wybór rzemiosł i warsztatów: od garncarstwa po snycerstwo, od produkcji filcu po odlewnictwo.

2 – 4 sierpnia – XXV Festiwal Słowian i Wikingów
Jedna z największych, wczesnośredniowiecznych imprez w Europie, w której uczestniczy ponad  2500 osób z 30 krajów świata. Prezentowane są warsztaty dawnych rzemiosł, odbywają się występy zespołów muzyki

dawnej, regaty i rejsy rekonstrukcji dawnych łodzi, inscenizacje wydarzeń historycznych i obrzędów oraz wielkie bitwy na ponad 600 wojów

24-25 sierpnia –  Słowiańskie Święto Plonów
Święto plonów poświęcone tegorocznym zbiorom zbóż oraz inscenizacje obyczajów słowińskich składania ofiar w podziękowaniu za dostatnie plony i prośby o urodzaj w roku następnym. Z tych zwyczajów wywodzą się dzisiejsze zwyczaje święcenia wieńców dożynkowych. Zapraszamy na pokazy i warsztaty rzemieślnicze oraz dawnej kuchni słowiańskiej połączone z degustacją

28-29 września – Wrześniowe Warsztaty Tkackie
Impreza dotyczyć będzie głównie szeroko pojętych warsztatów  tkackich, ale zapraszamy także pozostałe rzemiosła dawne  w zależności od zgłaszanych propozycji i zapotrzebowania uczestników. Zapraszamy do udziału zarówno doświadczonych rzemieślników, którzy będą chcieli podzielić się swoją wiedzą, czy też poszerzyć i doskonalić umiejętności oraz tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z historią i dawnymi zawodami.

 

26 października – Dziady

Słowiańskie święto odbywające się co roku z myślą o duszach zmarłych. Zaprezentowane będą zwyczaje i obrzędy związane z oddawaniem czci i pamięcią o przodkach, którzy już odeszli. Zaduszki sprzed 1000 lat.

 

 

Z przyczyn niezależnych od organizatora kalendarium imprez może ulec zmianie