Miodobranie 6-8.07.2018.

Warsztaty dawnych rzemiosł, m.in. ciekawe rzemiosło bartników i jego wczesnośredniowieczne początki.
Program:
W czasie Miodobrania od godziny 10.00 do 18.00 zapraszamy na warsztaty rzemiosł dawnych,
a w tym: wyrobu świec z wosku pszczelego oraz wyplatania kószek – słomianych uli.

Podczas warsztatów będzie możliwość nabycia wyrobów dawnej kuchni z wykorzystaniem miodu oraz produktów pszczelich takich jak miód, pyłek, kit, propolis, wosk.

Dodatkowo zapraszamy na ciekawe wykłady i warsztaty:

Piątek, 06.07.2018
10.00 Gry i zabawy średniowieczne
12.00 „Bartnictwo we wczesnym średniowieczu” – wykład
14.00 Pozyskanie miodu i wosku dawnymi metodami – pokaz technik i narzędzi
15.00 Gry i zabawy średniowieczne

Sobota, 07.07.2018
10.00 Gry i zabawy średniowieczne
11.00 Produkcja tabliczek woskowych – wykład i pokazy
12.00 Pozyskanie miodu i wosku dawnymi metodami – pokaz technik i narzędzi
13.00 Konkurs łuczniczy
14.00 „Rodzina pszczela” – wykład
15.00 Gry i zabawy średniowieczne
16.00 Wykorzystanie wosku pszczelego w produkcji instrumentów muzycznych – wykład

Niedziela, 08.07.2018
10.00 Gry i zabawy średniowieczne
11.00 Produkcja tabliczek woskowych – wykład i pokazy
12.00 Pozyskanie miodu i wosku dawnymi metodami – pokaz technik i narzędzi
13.00 Rzut oszczepem – konkurs
14.00 „Bartnictwo we wczesnym średniowieczu” – wykład
15.00 Gry i zabawy średniowieczne
16.00 Wykorzystanie wosku pszczelego w produkcji instrumentów muzycznych – wykład

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.