Słowiańskie Święto Plonów

26-27 sierpnia 2017 Słowiańskie Święto Plonów  plonów poświęcone tegorocznym zbiorom zbóż oraz inscenizacje
obyczajów słowińskich składania ofiar w podziękowaniu za dostatnie plony i prośby o urodzaj w roku następnym. Z tych zwyczajów wywodzą się dzisiejsze zwyczaje święcenia wieńców dożynkowych. Zapraszamy na pokazy i warsztaty
rzemieślnicze oraz dawnej kuchni słowiańskiej połączone z degustacją.