Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej 27.07-1.08.2018.

Impreza dofinansowana ze środków Województwa Zachodniopomorskiego
Eksperymenty i doświadczenia:
Bartnik – wykonanie oraz założenie barci w żywym drzewie.
Garncarz – produkcja ceramiki oraz wypał w piecu.
Hutnik – budowa pieców dymarskich, przygotowanie rudy do wytopu oraz wytop żelaza.
Łucznik – pokaz historycznych technik wykonywania łuków.
Muzyk – produkcja prostych instrumentów muzycznych oraz podstawy gry na nich.
Kowal – wytwarzanie przedmiotów z tzw. stali zgrzewanej, wyrabianie nitów i okuć do łodzi, wytop i obróbka żelaza.
Tkaczka – produkcja nici z runa owczego, filcu oraz tkanie materiału na krosnach pionowych, wyrób płótna o splocie żaglowym.
Snycerz – rzeźbienie tabliczek woskowych oraz wykonanie czerpaków.
Skórnik – wytwarzanie przedmiotów skórzanych.
Rymarz – podstawowych technik i sposobów wykonywania artykułów rymarskich.
Powroźnik – wykonanie lin kręconych i plecionych.
Smolarz – wyrób smoły drzewnej do konserwacji łodzi i smołowania lin.
Bednarz – wyrób beczek i naczyń drewnianych.
Szklarz – wykonanie paciorków szklanych oraz prezentacja narzędzi wykorzystywanych przy ich produkcji.
PIĄTEK, 27 LIPCA
10:00 – rozpoczęcie warsztatów
10:00 – 13:00 – budowa instrumentów muzycznych – Dobromir Strzelczyk
11:00 – słowiańskie gotowanie dla wszystkich zainteresowanych
12:00 – targ niewolników
13:00 – warsztaty taneczne – grupa Javaryna
14:00 – prelekcja dla chętnego prelegenta
14:00 – 17:00 – budowa instrumentów muzycznych
16:00 – baśnie i legendy skandynawskie dla dzieci
18:00 – zakończenie warsztatów
SOBOTA, 28 LIPCA
10:00 – rozpoczęcie warsztatów
10:00 – 13:00 – tkanie na bardku oraz krosnach pionowych (tkaniny i kilimy)
10:00 – 14:00 – wytwarzanie maści i mazideł na bazie wosku pszczelego i ziołowych maceratów
10:00 – 17:00 – budowa instrumentów muzycznych – Dobromir Strzelczyk
10:00 – 18:00 – emaliowanie i niellowanie przedmiotów metalowych
11:00 – słowiańskie gotowanie dla wszystkich zainteresowanych
12:00 – wykorzystanie roślin dziko rosnących w kuchni
13:00 – targ niewolników
13:00 – 16:00 – ścieg igłowy, ściegi krawieckie i ozdobne
14:00 – prelekcja o pszczołach i bartnictwie – prowadzi Tomasz Goranin
15:00 – warsztaty taneczne – grupa Javaryna
16:00 – baśnie i legendy słowiańskie dla dzieci
16:00 – 18:00 – wykańczanie brzegów odzienia, nauka projektowania krajek
18:00 – zakończenie warsztatów
NIEDZIELA, 29 LIPCA
10:00 – rozpoczęcie warsztatów
10:00 – 14:00 – wytwarzanie maści i mazideł na bazie wosku pszczelego i ziołowych maceratów
10:00 – 16:00 – wypał dziegciu metodą garnczkową
10:00 – 17:00 – budowa instrumentów muzycznych – Dobromir Strzelczyk
10:00 – 18:00 – emaliowanie i niellowanie przedmiotów metalowych
11:00 – słowiańskie gotowanie dla wszystkich zainteresowanych
12:00 – pokaz naczyń używanych w kuchni oraz technik kulinarnych
13:00 – targ niewolników
15:00 – warsztaty taneczne – grupa Javaryna
14:00 – wykład dla chętnych prelegentów
17:00 – warsztaty śpiewu archaicznego – grupa Percilval
18:00 – zakończenie warsztatów
PONIEDZIAŁEK, 30 LIPCA
10:00 – rozpoczęcie warsztatów
10:00 – 16:00 – wypał dziegciu metodą garnczkową
10:00 – 17:00 – budowa instrumentów muzycznych – Dobromir Strzelczyk
12:00 – 15:00 – warsztaty śpiewu tradycyjnego pt. „Uwolnij swój głos!” – Karolina Skrzyńska oraz Aleksandra Zawłocka
12:00 – wypiek pod kopułką glinianą w palenisku bułek, chleba oraz podpłomyków
13:00 – warsztaty taneczne – grupa Javaryna
14:00 – „Tradycja zdobienia tabliczek woskowych na przestrzeni wieków” – Kastus Szydlousky
15:00 – konkursy z nagrodami
15:00 – 18:00 – warsztaty śpiewu archaicznego – grupa Percilval
18:00 – zakończenie warsztatów
WTOREK, 31 LIPCA
10:00 – rozpoczęcie warsztatów
10:00 – 14:00 – wytwarzanie maści i mazideł na bazie wosku pszczelego i ziołowych maceratów
10:00 – 16:00 – wypał dziegciu metodą garnczkową
10:00 – 17:00 – budowa instrumentów muzycznych – Dobromir Strzelczyk
10:00 – 18:00 – emaliowanie i niellowanie przedmiotów metalowych
12:00 – 15:00 – warsztaty śpiewu tradycyjnego pt. „Uwolnij swój głos!” – Karolina Skrzyńska oraz Aleksandra Zawłocka
12:00 – gotowanie w glinie oraz pieczenie w skorupie glinianej
13:00 – warsztaty taneczne – grupa Javaryna
14:00 – prelekcja dla chętnego prelegenta
15:00 – konkursy z nagrodami
15:00 – 18:00 – warsztaty śpiewu archaicznego – grupa Percilval
18:00 – zakończenie warsztatów
ŚRODA, 1 SIERPNIA
10:00 – rozpoczęcie warsztatów
10:00 – 14:00 – wytwarzanie maści i mazideł na bazie wosku pszczelego i ziołowych maceratów
10:00 – 16:00 – wypał dziegciu metodą garnczkową
10:00 – 17:00 – budowa instrumentów muzycznych – Dobromir Strzelczyk
10:00 – 18:00 – emaliowanie i niellowanie przedmiotów metalowych
12:00 – 15:00 – warsztaty śpiewu tradycyjnego pt. „Uwolnij swój głos!” – Karolina Skrzyńska oraz Aleksandra Zawłocka
12:00 – wypał dziegciu z kory brzozowej – otwarcie garnków
13:00 – warsztaty taneczne – grupa Javaryna
16:00 – prelekcja o wczesnośredniowiecznym mincerstwie – Andrzej Kłosowski
15:00 – 18:00 – warsztaty śpiewu archaicznego – grupa Percilval
18:00 – zakończenie warsztatów