XXIV Festiiwal Słowian i Wikingów 3.08-5.08.2018.

PROGRAM XXIV FESTIWALU SŁOWIAN I WIKINGÓW
„Słowianie i wikingowie – wierzenia, obrzędy i zwyczaje”
 
Stałe elementy programu:
3 sierpnia (piątek) – w godzinach od 11:00 do 20:30
4 sierpnia (sobota) – w godzinach od 10:00 do 20:30,
5 sierpnia (niedziela) – w godzinach od 10:00 do 18:00.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.
Zwiedzający mają okazję przeżyć „żywą lekcję historii” i zobaczyć jakie zawody wykonywano, jakie potrawy spożywano, jak spędzano czas wolny oraz jak wyglądały i ile ważyły pancerze wojowników.
Czekają na nich liczne atrakcje:
 • pokazy średniowiecznych rzemiosł, m.in.: garncarstwa, bednarstwa, kowalstwa, złotnictwa i jubilerstwa, szewstwa i skórnictwa, bursztyniarstwa, snycerstwa, rogownictwa, wikliniarstwa, mennictwa i innych,
 • prezentacje uzbrojenia średniowiecznego wojownika z możliwością przymierzenia niektórych elementów (bardziej wytrwali mogą spróbować swoich sił w walce),
 • prezentacje i degustacje średniowiecznych przysmaków,
 • plac zabaw dla najmłodszych, gdzie odbywają się gry, zabawy, konkursy i turnieje (przygotowane i przeprowadzane przez Publiczne Gimnazjum w Wolinie),
 • gry i zabawy dla dzieci i dorosłych prowadzone przez grupę Birka Boys,
 • strefa czytania – miejsce, w którym odwiedzający będą mogli zapoznać się z różnymi publikacjami, jak również poznać ich autorów.
Muzyka stanowiła ważny element życia codziennego barwnego świata wczesnego średniowiecza. Podczas festiwalu usłyszeć ją będzie można w wykonaniu takich zespołów, jak: Percival (Polska), Szedinek (Węgry), Javaryna (Białoruś), Ęzibaba (Polska) oraz Lord Wind (Polska).
PIĄTEK, 3 SIERPNIA
11:00 – Korowód oraz uroczyste rozpoczęcie festiwalu. Korowód ruszy spod Kolegiaty św. Mikołaja Biskupa w Wolinie.
11:00 – Obrzęd przekazania władzy jarlowi Jomsborga – kapłani wraz z burmistrzem przekazują insignium jarlowi.
11:50 – Otwarcie świątyni – wniesienie stanic, obrzęd niecenia ognia, modlitwa do ognia i ofiarowanie, skandynawski obrzęd ofiarowania blot.
12:00 – Obrzęd uznania i przyjęcia dziecka do wspólnoty – inscenizacja.
12:00 – Spotkanie z drapieżnymi ptakami prowadzone przez Agnieszkę Borowską.
12:30 – Bitwa o most – eliminacje. Turniej drużyn 5-osobowych przygotowany przez grupę Silver Wolf.
12:30 – Miniaturowe figurki wielotwarzowe z terenów basenu Morza Bałtyckiego. Pochodzenie i funkcje – prelekcja dr. Pawła Szczepanika.
12:30 – Spektakl teatralny.
13:00 – 15:00 – Wróżenie ze szczap wróżebnych (tzw. źrebi) dla mężczyzn oraz z linii w popiele dla kobiet. – Świątynia otwarta dla turystów.
13:00 – Obrzęd postrzyżyn.
13:30 – Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu grupy Birka Boys.
13:30 – Odd Strzała, czyli jak szlachetny wiking walczył z pogaństwem – prelekcja dr. Łukasza Malinowskiego.
14:00 – O objawieniu się bóstwa chrześcijaninowi według Księgi Cudów mnicha Herberta – inscenizacja.
14:00 – Targ niewolników.
14:00 – Kruczy turniej (drużynowa walka wojów) przygotowany przez grupę Kruki – zgłoszenia drużyn i sędziów oraz objaśnienie zasad turnieju.
14:30 – W poszukiwaniu stworzy – spotkanie dla dzieci i młodzieży z postaciami z mitologii słowiańskiej.
15:30 – O tarczy Jarowita, która uratowała chrześcijańskiego mnicha – inscenizacja według relacji Herborda i Ebbona.
15:30 – Woda i ogień w obrzędowości dawnych Słowian – prelekcja Natalii Zacharek.
16:00 – Wróżba z koniem według obrządku arkońskiego utrwalonego przez kronikarza Saksona Gramatyka – inscenizacja.
16:00 – Bitwa Słowian i wikingów. Na polu bitwy rozgrywać się będą walki między dwoma obozami wojów. Weźmie w nich udział około 400 uczestników. Waleczniejsza i bardziej zaprawiona w boju armia pokona słabszą, a wynik nie będzie znany aż do ostatniego woja.
17:00 – Skandynawskie braterstwo krwi, tzw. wejście pod darń – inscenizacja.
17:00 – Marzanna i Jaryło – prelekcja dr. Michała Łuczyńskiego.
17:30 – Bitwa morska z udziałem replik wczesnośredniowiecznych łodzi.
18:00 – Słowiański obrzęd ciałopalenia poprzedzony obrzędami wyprowadzenia duszy – inscenizacja.
18:30 – Eliminacje do turnieju walk indywidualnych o nagrodę Jarla Jomsborga. Każda grupa chętna wziąć udział w turnieju wystawia po dwóch wojów. Turniej ten jest wyłącznie dla uczestników festiwalu, ale ma on charakter pokazu i prezentacji sposobów walki.
19:00 – Występy grup muzycznych i nauka tańca.
SOBOTA, 4 SIERPNIA
10:00 – Turniej łuczniczy – plac strzelniczy.
10:00 – Bitwa o most – finał. Turniej drużyn 5-osobowych przygotowany przez grupę Silver Wolf.
10:30 – Weles, chtoniczny bóg Słowian – prelekcja dr. Michała Łuczyńskiego.
11:00 – Otwarcie świątyni – wniesienie stanic, rozniecenie ognia, ofiarowanie.
11:00 – Popkultura słowiańska – prelekcja dr Elżbiety Żukowskiej.
12:00 – „Borka i Sambor” – spotkanie z autorką komiksu dla dzieci i młodzieży Elżbietą Żukowską.
12:30 – „Wojna bogów. Plemiona” – spotkanie z autorem książki dla dzieci i młodzieży Łukaszem Radeckim.
12:00 – Słowiańska obrzędowość i magia ochronna – ofiara zakładzinowa i ofiara dla Domowika.
13:00 – 15:00 – Świątynia otwarta dla turystów.
13:30 – Warsztaty kaligraficzne prowadzone przez Agnieszkę Węgrowską.
13:30 – Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu grupy Birka Boys.
14:00 – Turniej walk indywidualnych o nagrodę Jarla Jomsborga i wręczenie nagrody.
15:00 – Hávamál – Pieśń Najwyższego – prelekcja dr. Łukasza Malinowskiego.
15:00 – Skandynawski obrzęd ofiarowania blodörn (tzw. krwawy orzeł) – ofiara z człowieka – inscenizacja.
16:00 – Bitwa Słowian i wikingów.
17:00 – Obrzęd przyjęcia wojownika do drużyny – inscenizacja.
17:00 – O skandynawizacji słowiańskich wątków wierzeniowych – prelekcja dr. Kamila Kajkowskiego.
17:30 – Konkurs na strój kobiecy.
18:00 – Strach i jego źródła w percepcji świata dawnych Słowian – prelekcja Natalii Zacharek.
18:00 – Obrzędy zaślubin (słowiańska swaćba oraz zaślubiny skandynawskie) – inscenizacja.
18:30 – Rozstrzygnięcie konkursu na jadło. Spośród wszystkich potraw przygotowanych przez uczestników wyłonione zostaną te najsmaczniejsze.
18:30 – Kruczy turniej przygotowany przez grupę Kruki (drużynowa walka wojów) – finał.
19:00 – Konkurs na najdostojniejszą brodę wikińską oraz warkocz kobiecy. Konkurs otwarty, w którym mogą wziąć udział zarówno uczestnicy, jak i turyści. Oceniana jest długość, kolor, uczesanie i inne ozdoby brody i warkocza kobiecego. Jury złożone jest z turystów zwiedzających festiwal.
19:30 – Słowiański obrzęd ofiarowania – ofiara z człowieka na podstawie źródeł pisanych i archeologicznych – inscenizacja.
NIEDZIELA, 5 SIERPNIA
10:00 – Zabobony, czyli słowiańskie myślenie magiczne – prelekcja dr Elżbiety Żukowskiej.
10:30 – Trening Armii Bolesława.
11:00 – Otwarcie świątyni – wniesienie stanic, rozniecenie ognia, ofiarowanie.
11:00 – 9 światów Yggdrasila – spotkanie dla dzieci i młodzieży z mitologią skandynawską – prelekcja dr. Remigiusza Gogosza.
11:30 – Test wikinga – próba wody. Wojownicy walczą kijami stojąc na desce pomiędzy dwiema łodziami. Wygrywa ten, który nie wpadnie do wody.
11:30 – Sokolnictwo – prezentacja ptaków drapieżnych prowadzona przez Michała Bienia i Macieja Fabrykiewicza / Armia Bolesława.
12:00 – O plonach w Arkonie – inscenizacja na podstawie opisu Saksona Gramatyka.
12:00 – „Saga Jesionu” – spotkanie z autorką książki dla dzieci i młodzieży Magdaleną Zawadzką Sołtysek i ilustratorką Anną Marią Bielecką.
12:30 – Sąd na thingu – inscenizacja Drużyny Wczesnośredniowiecznej Wytędze / Armia Bolesława.
13:00 – Pokaz sił słowiańskich i wikińskich okrętów – manewry na wodzie.
13:00 – Spektakl teatralny.
13:00 – 15:00 – Wróżenie ze szczap wróżebnych (tzw. źrebi) dla mężczyzn oraz z linii w popiele dla kobiet. – Świątynia otwarta dla turystów.
13:30 – Skandynawski obrzęd wystawienia słupa pogardy – nithstang.
13:30 – Wyrocznie i wróżby w pogańskiej Skandynawii – prelekcja prof. Leszka P. Słupeckiego.
13:30 – Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu grupy Birka Boys.
14:00 – Szkoła walki dla dzieci prowadzona przez Drużynę Najemną Rujewit / Armia Bolesława.
14:30 – Słowiańska magia pogodowa w zależności od warunków atmosferycznych: przywołanie deszczu na podstawie relacji Burharda z Wormacji, odpędzanie chmur deszczowych na podstawie tradycji ludowych.
14:30 – Zwierzęta kultowe u Słowian Zachodnich – prelekcja Natalii Zacharek.
15:00 – Targ niewolnic. Kroniki mówią o Słowianach jako o ludziach handlujących osobami wziętymi w niewolę. Będzie na co popatrzeć, a i niewolnicę zdatną do pracy zakupić.
15:30 – Perun, uraniczne bóstwo Słowian – prelekcja dr. Michała Łuczyńskiego.
16:00 – Bitwa Słowian i wikingów.
17:00 – Występ grupy muzyki dawnej.
17:30 – Rozstrzygnięcie turnieju łuczniczego.
18:00 – Zakończenie Festiwalu Słowian i wikingów.
REGULAMIN XXIV FESTIWALU SŁOWIAN I WIKINGÓW

Organizator: Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów – Wolin – Jomsborg – Vineta

REGULAMIN IMPREZY oraz regulamin terenu imprezy

pod nazwą:
”XXIV FESTIWAL SŁOWIAN I WIKINGÓW – WOLIN 2018 pod hasłem: Słowianie Wikingowie Wierzenia Obrzędy i Zwyczaje

 

organizowanej w dniach:

od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2018 roku

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 2. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. z 2015, poz. 2139 z późn. zm.) (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprezy pod nazwą: ” XXIV FESTIWAL SŁOWIAN I WIKINGÓW – WOLIN 2018 pod hasłem: Słowianie Wikingowie Wierzenia Obrzędy i Zwyczaje”, która odbędzie się w dniach 3sierpnia do 5 sierpnia 2018 roku, na terenie określonym w ewidencji gruntów, jako obręb Nr 3 Wolina- Recław 37 – lokalizacja zabudowy skansenowej Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta”, (zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów -Wolin – Jombsborg- Vineta (zwanego dalej: „Organizatorem”).
 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na jej terenie wymienionym w punkcie 2 niniejszego Regulaminu. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
 6. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie masowej w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 7. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 • „Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę,
 • „Karta wstępu” – wydana przez organizatora na podstawie której wchodzą na teren imprezy grupy zorganizowane – kolonie, obozy harcerskie, sportowe oraz grupy z domów dziecka
 • „Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora dla osób powołanych przez Organizatora do wykonywania zakresu obowiązków w ramach organizacji imprezy- identyfikatory imienne, dla uczestników Sesji Naukowej – logo sesji i Festiwalu, grup zorganizowanych zagranicznych gmin partnerskich, dla dziennikarzy, fotoreporterów, sportowców uczestników zawodów zapaśniczych, zespołów muzycznych – identyfikatory imienne, upoważniający do wejścia na teren zabudowy skansenowej Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta” bez konieczności zakupu biletów ; Identyfikator będzie miał postać plakietki przypiętej do odzieży lub zawieszonej na tzw. smyczy, której wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;
 • „Zaproszenie” – indywidualne zaproszenie wskazanej osoby/osób, podpisane przez Organizatora;
 • „Służby Porządkowe” oznacza powołanych przez Organizatora członków służb porządkowych, działających na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię,  okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
 • „Teren Imprezy” oznacza wydzielony teren – obręb Nr 3 Wolina tj. teren zabudowy skansenowej –Recław 37 – Centrum Słowian i Wikingów  Wolin-Jomsborg-Vineta”;
 • „ Kierownik ds. bezpieczeństwa” – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora reprezentująca Go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej, 
 • „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie tj. zarówno turyści zwiedzający, jak i członkowie grup historycznych, zespołów muzycznych realizujący program Festiwalu, a posiadających podpisane umowy z Organizatorem. Uczestnikiem Imprezy może być osoba małoletnia po ukończeniu 6 lat (pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje), po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.

 

 1. SPRZEDAŻ I CENY BILETÓW:
 • Sprzedaż biletów w dniach 03.08. do 05.08.2018r. w Wolinie, w oznakowanych kasach, zlokalizowanych przed wejściem na teren skansenu od strony Recławia, za mostem obrotowym, w ciągu drogi  gminnej Wolin – Recław, karty wstępu grup zorganizowanych wejść bezpłatnych o których mowa poniżej do nabycia w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na ternie błoni nad cieśniną Dziwna, naprzeciw budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie.

 

 

Data KASY CZYNNE ZWIEDZANIE
PIĄTEK 03.08.18 r. OD 1100 DO 2000 OD 1100 DO 2030
SOBOTA 04.08.18 r.            OD  1000 DO 2000 OD 1000 DO 2030
NIEDZIELA 05. 08.18 r.            OD   1000 DO 1730 OD 1000 DO 1800
 • Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie w następujących cenach:

BILETY DLA TURYSTÓW Z POZA GMINY I MIASTA WOLIN:

 

 • ” całodniowy bilet normalny wstępu ”-upoważnia do wejścia na teren skansenu w godzinach realizacji programu historycznego, w ciągu jednego dnia, kupujący otrzyma stempel charakterystyczny dla danego dnia, we wskazanym przez kupującego miejscu, 17,00 zł.
 • ” całodniowy bilet ulgowy wstępu ”- upoważnia do wejścia na teren skansenu w godzinach realizacji programu historycznego, w ciągu jednego dnia, za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej, kupujący otrzyma stempel charakterystyczny dla danego dnia we wskazanym przez kupującego miejscu, 12,00 zł

 

BILETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA WOLIN –  

 

 • Całodniowy bilet normalny dla mieszkańca gminy i miasta Wolin” – upoważnia do wejścia na teren skansenu za okazaniem dowodu osobistego, w ciągu jednego dnia, w czasie realizacji programu Festiwalu Słowian i Wikingów, kupujący otrzyma pieczątkę charakterystyczną dla danego dnia, we wskazanym przez kupującego miejscu, – 5,00 zł.
 • Dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta i gminy Wolin – wstęp bezpłatny za okazaniem legitymacji szkolnej

 

 

ULGI, GRUPY ZORGANIZOWANE:

 

 • GRUPY ZORGANIZOWANE – KOLONIE, OBOZY HARCERSKIE, OBOZY SPORTOWE – wejście na podstawie karty wstępu do nabycia w oznakowanej kasie – cena wejścia 1 os.-9,00zł
 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO ORAZ GŁUCHO-NIEME WRAZ Z OPIEKUNAMI  –wejście bezpłatne
 • DZIECI DO LAT 6 – wejście bezpłatne
 • GRUPY ZORGANIZOWANE – DZIECI Z DOMÓW DZIECKA Z WYCHOWAWCAMI wejście bezpłatne

 

Karty wstępu wejść bezpłatnych do nabycia w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na ternie MUZEUM REGIONALNEGO w Wolinie, za okazaniem listu potwierdzonego przez dyrektora, osoby upoważnionej danej placówki lub innego dokumentu poświadczającego o pochodzeniu grupy

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE          IMPREZY:

 • Organizator imprezy zapewnia zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych w tym art. 6 ust.1
 • Uczestnikom obecnym na Festiwalu Słowian i Wikingów zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie: napojów alkoholowych, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych (art. 8 ust. 2 w/w ustawy)
 • Uczestnicy festiwalu objęci podpisanymi umowami z organizatorem, którzy posiadają repliki uzbrojenia dla celów realizacji pokazów walk i wielkich bitew, są zobowiązani ściśle przestrzegać regulaminu określającego zasad uczestnictwa i realizacji programu festiwalu, stanowiącego integralną część umów.
 • Wprowadza się zakaz przebywania turystów w wiosce Słowian i Wikingów po zakończeniu programu historycznego.
 • Wprowadza się zakaz wchodzenia na ogrodzony teren walk Słowian i Wikingów podczas inscenizacji bitew.
 • Wprowadza się zakaz kąpieli w cieśninie dziwna przez cały okres trwania festiwalu.
 • Organizator Imprezy po przez służby porządkowe może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  a) nie posiadającym Identyfikatora, biletu, karnetu lub zaproszenia,
  b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  c) posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne (z wyłączeniem osób wymienionych w pkt 3 cz. III Regulaminu), materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt 2 cz. III Regulaminu,
  d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,                                                            e) osoby, które odmówiły poddania się czynnością, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;                                                                                   f) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową.                                                                                                                     

Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa, Policji i Straży Granicznej. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Dopuszcza się wprowadzanie psów na teren imprezy wyłącznie wyposażonych w kaganiec i na smyczy.
 4. Zabrania się prowadzenia bez wiedzy i zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 5. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dobór powierzonych ochronie lub odparciu ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inna osobę oraz niewykonywanie poleceń, „wydawanie polecenia poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwanie ich do opuszczenia imprezy masowej”, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 6. Czynności o których mowa w pkt. 13, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 7. Służby Porządkowe tj. pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 8. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub usunięcia osoby z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, ani inne roszczenia.
 9. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 10. Zakupiony Bilet, karnet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny biletu wskazanej w pkt 1 cz. II Regulaminu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie punktów programu – silne wichury, ulewne deszcze i burze, okoliczności siły wyższej, lub innych okoliczności niezależnych od woli Organizatora, którym nie można było zapobiec mając przy tym prawo do zmiany programu bez rekompensaty.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do stawiania stempla na dłoni lub w innym wskazanym przez kupującego miejscu, charakterystycznego dla danego dnia, w przypadku zakupu karnetu całodniowego.

 

 1. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:
 • Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, lub Regulaminu imprezy i terenu imprezy przez Służby Porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny niemniejszej niż 2000 złotych.
 • Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r.o broni i amunicji ( Dz.U. z 2012 r., poz. 576, z późn. zm.) inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • Karze, o której mowa w pkt. 3 podlega ten, kto w czasie trwania i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 • Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 • Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  – na stronie internetowej jomsborg-vineta.com i www.gminawolin.pl
 • w punktach sprzedaży Biletów;
 • w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;
 • Służby Porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
 • Organizator:
 • Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów – Wolin – Jomsborg – Vineta
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.2018 roku.

Wolin, dnia 29.05.2018 roku