Święto Plonów

Słowiańskie Święto Plonów
Święto plonów poświęcone tegorocznym zbiorom zbóż oraz inscenizacje obyczajów słowiańskich składania ofiar w podziękowaniu za dostatnie plony i prośby o urodzaj w roku następnym. Z tych zwyczajów wywodzą się dzisiejsze zwyczaje święcenia wieńców dożynkowych
Sobota 20.08
W godzinach 10.00-18.00
Pokazy dawnych rzemiosł, dawna kuchnia, strzelanie z łuku
11.00-14.00 Pokaz kuchni wczesnośredniowiecznej
11.00 O świętowaniu przy miodzie słów kilka – Tomasz Goranin
11.30-12.00 Warsztaty szycia zabawek – możliwość uczestnictwa zwiedzających.
12.00 Gry i zabawy dla małych i dużych
13.00 Wikińskie zdobnictwo i jubilerstwo – warsztaty Grzegorza Pilarczyka
14.00 Obrzędy Święta Plonów – obrzęd składania darów w zwyczajach słowiańskich i skandynawskich
15.00 Prośby do Mokoszy – Inscenizacja składania przez niewiasty darów przebłagalnych.
16.00 O świętowaniu przy muzyce słów kilka – Dobromir Strzelczyk
16.30 pokazy walk.
Niedziela 21.08
W godzinach 10.00-18.00
Pokazy dawnych rzemiosł, dawna kuchnia, strzelanie z łuku 10.00-16.00 Wioska wczesnośredniowieczna pokaz życia codziennego
10.00-16.00 Gry i zabawy historyczne.
12.00 Warsztaty szycia zabawek – możliwość uczestnictwa zwiedzających.
13.00 Święto Plonów na bogato, czyli o produkcji biżuterii słowiańskiej – Grzegorz Pilarczyk
14.00 Muzyka nie tylko na weselu – Dobromir Strzelczyk
15.00 Miód do jedzenia, picia i konserwacji, czyli bartnika przygotowania do zimy – Tomasz Goranin
*Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.
Dla mieszkańców gminy Wolin wstęp bezpłatny (po okazaniu dokumentu)