Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej 2023

REGULAMIN wraz z cenami biletów PONIŻEJ

Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej 28.07-01.08 2023
Experimental archaeology workshop 28th of July – 1st of August 2023

Eksperymenty i doświadczenia
Bartnik – wykonanie oraz założenie barci w żywym drzewie
Garncarz – produkcja ceramiki oraz wypał w piecu
Hutnik – budowa pieców dymarskich, przygotowanie rudy do wytopu oraz wytop żelaza
Łucznicy -pokaz technik wykonywania strzał i łuku z użyciem historycznych narzędzi
Cieśla – obróbka drewna ogniem, gięcie drewna, otworowanie, zdobienie, utwardzanie i konserwacja. Osadzanie toporów i wykonywanie tarcz.
Muzycy – produkcja prostych instrumentów muzycznych, podstawy gry na instrumentach.
Kowale – wytwarzanie przedmiotów z tzw. stali zgrzewanej, obróbka żelaza
Tkaczki – produkcja nici z runa owczego, filcu oraz tkanie materiału na krosnach pionowych.
Farbiarstwo – barwienie naturalnymi barwnikami ze świata roślin i zwierząt
Snycerze – rzeźbienie przedmiotów codziennego użytku
Warsztat szklarski – warsztaty produkcji witrażu
Skórnicy – wytwarzanie przedmiotów skórzanych
Rymarz – nauka podstawowych technik i sposobów wykonywania artykułów rymarskich
Garbarstwo -mizdrowanie skóry jelenia, ściąganie włosia.
Garbowanie tłuszczowe dziegciowe
Powroźnik – produkcja lin, sznurów i sznurków

Beekeeper- making and setting up hives in a live wood
Potter – pottery making and baking
Metallurgist – building of a smoke furnace, preparing an ore to smelt and smelting iron
Archer- a look into making bows and arrows using historical tools
carpenter – fire treating, bending, decoration, hardening and preserving wood. Mounting axes and making shields
Musician – demonstration of making musical instruments and basic of how to play them
Blacksmith – making items from welding steel, working with iron
Weaver – thread weaving out of sheep fleece, production of felt and weaving on a vertical loom
Dyeing – dyeing fabrics with natural dyes
Woodcarver – carving objects of everyday use
Glazier – stained glass production workshop
Tanner – fleshing deer skin, production of leather items
Saddler – saddle-making workshop
Rope-maker – rope-making workshop

Organizator: Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów – Wolin – Jomsborg – Vineta
REGULAMIN IMPREZY ORAZ REGULAMIN TERENU IMPREZY
pod nazwą:
”WARSZTATY SŁOWIAN I WIKINGÓW WOLIN 2023”

SPRZEDAŻ I CENY BILETÓW:
• Sprzedaż biletów w dniach 28.07.2023r. – 01.08.2023r. w Wolinie, w oznakowanej kasie, drugi budynek po prawej stronie.

Data | KASY CZYNNE |
PIĄTEK 28.07.2023 r. | OD 10;00 DO 18;00 |
SOBOTA 29.07.2023 r. | OD 10;00 DO 18;00 |
NIEDZIELA 30.07.2023 r. | OD 10;00 DO 18;00 |
PONIEDZIAŁEK 31.07.2023 r. | OD 10;00 DO 18;00 |
WTOREK 01.08.2023 r. | OD 10;00 DO 18;00 |

• Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie w następujących cenach:
BILETY DLA TURYSTÓW SPOZA GMINY I MIASTA WOLIN:

” całodniowy bilet normalny wstępu ”-upoważnia do wejścia na teren skansenu w godzinach realizacji programu historycznego, w ciągu jednego dnia, kupujący otrzyma stempel charakterystyczny dla danego dnia, we wskazanym przez kupującego miejscu, 22,00 zł.
” całodniowy bilet ulgowy wstępu ”- upoważnia do wejścia na teren skansenu w godzinach realizacji programu historycznego, w ciągu jednego dnia, za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej, kupujący otrzyma stempel charakterystyczny dla danego dnia we wskazanym przez kupującego miejscu, 19,00 zł

” całodniowy bilet grupowy normalny wstępu ”-upoważnia do wejścia na teren skansenu w godzinach realizacji programu historycznego, w ciągu jednego dnia, kupujący otrzyma stempel charakterystyczny dla danego dnia, we wskazanym przez kupującego miejscu, 19,00 zł.

” całodniowy bilet grupowy ulgowy wstępu ”-upoważnia do wejścia na teren skansenu w godzinach realizacji programu historycznego, w ciągu jednego dnia, kupujący otrzyma stempel charakterystyczny dla danego dnia, we wskazanym przez kupującego miejscu, 17,00 zł.

BILETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA WOLIN –
Całodniowy bilet normalny dla mieszkańca gminy i miasta Wolin” – upoważnia do wejścia na teren skansenu za okazaniem dowodu osobistego, w ciągu jednego dnia, w czasie realizacji programu Festiwalu Słowian i Wikingów, kupujący otrzyma pieczątkę charakterystyczną dla danego dnia, we wskazanym przez kupującego miejscu, – 10,00 zł

Dzieci szkół podstawowych miasta i gminy Wolin – wstęp bezpłatny za okazaniem legitymacji szkolnej

ULGI, GRUPY ZORGANIZOWANE:

GRUPY ZORGANIZOWANE – KOLONIE, OBOZY HARCERSKIE, OBOZY SPORTOWE – wejście na podstawie karty wstępu do nabycia w kasie – cena wejścia 1 os.-15,00 zł
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKU, NIEWIDOWME ORAZ GŁUCHONIEME WRAZ Z OPIEKUNAMI –wejście bezpłatne
DZIECI DO 5-TYCH URODZIN- wejście bezpłatne