22-23 sierpnia ŚWIĘTO PLONÓW

Słowiańskie Święto Plonów Święto plonów poświęcone tegorocznym zbiorom zbóż oraz inscenizacje obyczajów słowińskich składania ofiar w podziękowaniu za dostatnie plony i prośby o urodzaj w roku następnym. Z tych zwyczajów wywodzą się dzisiejsze zwyczaje święcenia wieńców dożynkowych Sobota 22.08 W godzinach 10.00-18.00 Pokazy dawnych rzemiosł, dawna kuchnia z możliwością degustacji, strzelanie z łuku 11.00 O …

8-9 sierpnia KAMIEŃ POMORSKI

Zapraszamy na warsztaty realizowane w ramach projektu: „Promocja dziedzictwa kulturowego Ziemi Kamieńskiej poprzez organizację warsztatów rzemiosł dawnych oraz propagowanie wiedzy o św Ottonie – Apostole Pomorza”. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków UE w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w …

Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej – relacja

Tegoroczny Festiwal Słowian i Wikingów ze względu na Covid-19 został odwołany ale zaprosiliśmy naszych gości, turystów z Polski i zagranicy do Wolina na spotkanie tematyczne z rzemieślnikami: Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej. W tym czasie prowadzone były warsztaty rzemiosł dawnych obejmujące różne aspekty życia codziennego. Każdy chętny mógł wziąć udział we wszystkich warsztatach. Program Warsztatów Archeologii Eksperymentalnej …