Projekty

ROZWÓJ PRODUKTU TURYSTYCZNEGO  Gminy Wolin poprzez rekonstrukcję umocnień obronnych Wolina z IX-XII wieku w ramach działalności stowarzyszenia „Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jómsborg-Vineta”.

Zakończona została budowa nowego odcinka obwodnicy…, czyli wałów obronnych wraz z drewnianą palisadą. Plan budowy „Centrum Słowian i Wikingów” zakłada stworzenie rekonstrukcji umocnień obronnych na kształt nieregularnej podkowy, dochodzącej z obu końców do brzegu cieśniny Dziwny. Palisada ta, tak jak i wszystkie obiekty w skansenie, zbudowana została na podstawie wykopaliskowych badań archeologicznych z terenu Wolina. Zrekonstruowany typ umocnień obronnych jest wzorowany na znaleziskach odkrytych na Starym Mieście, w wykopie nr 5 oraz identycznych luźnych elementach odkopanych na Południowym Przedmieściu. Datowania dendrochronologiczne ich szczątków wykazały, że wzniesiono je na samym początku X stulecia.

Powyższy typ konstrukcji obronnej tworzyła umieszczona na szczycie wału palisada, wykonana z obciosanych, przepołowionych bali. W dolnej części były wycięte trzpienie, za pomocą których pale palisady mocowano w poziomych legarach z wyciętymi otworami o kwadratowym przekroju, dopasowanymi do kształtów trzpieni pionowych pali. Oryginalne, zakonserwowane pozostałości palisady, na których wzorowana jest rekonstrukcja są prezentowane na wystawie w wolińskim muzeum. Budowa umocnień zrealizowana została w ramach projektów zgłoszonych do Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” i współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

ODTWORZENIE NABRZEŻA ekspozycyjnego według zasad pierwotnego budownictwa Słowian i Wikingów wzdłuż cieśniny Dziwny.

Projekt budowy rekonstrukcji nabrzeża przeprowadzono na podstawie trzech rodzajów wczesnośredniowiecznych konstrukcji umocnień nabrzeży portowych i przystani dla łodzi, odkrytych podczas wykopaliskowych badań archeologicznych w Wolinie. Najstarsza pochodzi z końca IX stulecia, a odkopano ją na Starym Mieście, w wykopie nr 8. Było to nabrzeże portowe zbudowane z dębowych dranic wbitych w dno rzeki jedna przy drugiej. Pionowe dranice były dodatkowo wzmocnione systemem podtrzymujących je poziomych odciągów. Na Osadzie Południowej przy Wzgórzu Wisielców, w wykopie nr 3 odkopano przystań zbudowaną z plecionkowych ścianek, wzmocnionych dodatkowo szczątkami wraku łodzi. Przystań wzniesiono w latach 60 tych X wieku. Kolejne nabrzeże portowe odkryto w dzielnicy Ogrody, w wykopie nr 2. Była to keja, którą tworzyły liczne pionowe pale wbite w dno, pomiędzy

które układano poziome okrąglaki, dranice, belki i szczątki wraków łodzi. Całość wzmocniono odciągami zakotwiczonymi w gruncie. Wiek tej konstrukcji określono na schyłek X i 1 połowę XI stulecia Operacja współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Projekt budowy rekonstrukcji nabrzeża przeprowadzono na podstawie trzech rodzajów wczesnośredniowiecznych konstrukcji umocnień nabrzeży portowych i przystani dla łodzi, odkrytych podczas wykopaliskowych badań archeologicznych w Wolinie. Najstarsza pochodzi z końca IX stulecia, a odkopano ją na Starym Mieście, w wykopie nr 8. Było to nabrzeże portowe zbudowane z dębowych dranic wbitych w dno rzeki, jedna przy drugiej. Pionowe dranice były dodatkowo wzmocnione systemem podtrzymujących je poziomych odciągów. Na Osadzie Południowej przy Wzgórzu Wisielców, w wykopie nr 3 odkopano przystań zbudowaną z plecionkowych ścianek, wzmocnionych dodatkowo szczątkami wraku łodzi. Przystań wzniesiono w latach 60 tych X wieku. Kolejne nabrzeże portowe odkryto w dzielnicy Ogrody, w wykopie nr 2. Była to keja, którą tworzyły liczne pionowe pale wbite w dno, pomiędzy które układano poziome okrąglaki, dranice, belki i szczątki wraków łodzi

Całość wzmocniono odciągami zakotwiczonymi w gruncie. Wiek tej konstrukcji określono na schyłek X i 1 połowę XI stulecia Operacja współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.