Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej 30.07-03.08.2022-Eksperymenty i doświadczenia

Bartnik – wykonanie oraz założenie barci w żywym drzewie Garncarz – produkcja ceramiki oraz wypał w piecu Hutnik – budowa pieców dymarskich, przygotowanie rudy do wytopu oraz wytop żelaza Łucznicy -pokaz technik wykonywania strzał i łuku z użyciem historycznych narzędzi Cieśla – obróbka drewna ogniem, gięcie drewna, otworowanie, zdobienie, utwardzanie i konserwacja. Osadzanie toporów i …

XXVII FESTIWAL SŁOWIAN I WIKINGÓW

PROGRAM XXVII FESTIWALU SŁOWIAN I WIKINGÓW „WOLIN NA MORSKIEJ MAPIE EUROPY” Stałe elementy programu festiwalu: 05 sierpnia (piątek) – w godzinach od 11:00 do 20:30 06 sierpnia (sobota) – w godzinach od 10:00 do 20:30 07 sierpnia (niedziela) – w godzinach od 10:00 do 18:00 Zwiedzający mają okazję przeżyć „żywą lekcję historii” i zobaczyć, jakie …

NOC KUPAŁY – FILM

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0LssCUODnOY%26fbclid%3DIwAR0TtPTa65WNdi87_MO-1zDInCRDtfQft3AhHDSSDwXLH2ZW92ZyBwIzDXk&h=AT3r9oa4XsnaEcXwd_t0yCYlSHXPCAYPDSfUwav9s1p0UzcLnKQdTA-7O1is_-IsWWHZwFm-Fa2dxFlACsJE7Ym6Ijx0pvYPNdSWo8w8z1nf6NjLA24wLUI9pr1IQNGFlR8LPg