Złota Bandera Sukcesu

Na początku lutego odbyła się III edycja konkursu gospodarczego Marszałka Olgierda Geblewicza „Twój biznes pod banderą sukcesu”! 2022 Mieliśmy zaszczyt otrzymać nagrodę specjalną w postaci ZŁOTEJ BANDERY BIZNESU. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy na to wyróżnienie i obiecujemy przez kolejne lata przynosić radość wszystkim odwiedzającym i zarażać miłością do historii!   Dziękujemy!