Złota Bandera Sukcesu

Na początku lutego odbyła się III edycja konkursu gospodarczego Marszałka Olgierda Geblewicza „Twój biznes pod banderą sukcesu”! 2022

Mieliśmy zaszczyt otrzymać nagrodę specjalną w postaci ZŁOTEJ BANDERY BIZNESU.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy na to wyróżnienie i obiecujemy przez kolejne lata przynosić radość wszystkim odwiedzającym i zarażać miłością do historii!

 

Dziękujemy!