10-12 lipca MIODOBRANIE

Spotkanie tematyczne – Warsztaty dawnych rzemiosł, m.in. ciekawe rzemiosło bartników i jego wczesnośredniowieczne początki, a także odlewnictwo, produkcja instrumentów dawnych, garncarstwo

Piątek
10.00 – 18.00 Produkcja świec, pokaz robienia słomianej kuszki (ula), potrawy dawnej kuchni z wykorzystaniem miodu: podpłomyki, ciastka, śledzie… oraz miód pitny
11.00 Bartnik. A kto to? – wykład Tomasza Goranina
13.00 Co ma wosk do instrumentów muzycznych? – wykład Dobromira Strzelczyka
16.00 Odcięta głowa w miodzie, czyli wykorzystanie miodu we wczesnym średniowieczu – wykład Tomasza Goranina

Sobota
10.00 – 18.00 Produkcja świec, pokaz robienia słomianej kuszki (ula), potrawy dawnej kuchni z wykorzystaniem miodu: podpłomyki, ciastka, …śledzie oraz miód pitny
11.00 Wosk. Z czego i do czego? – wykład Tomasza Goranina
13.00 Gliniane garnki do miodu i nie tylko – wykład Magdaleny Kopiczko
15.00 Znaki bartników – logo sprzed wieków – wykład Tomasza Goranina
17.00 Wykorzystanie wosku w odlewnictwie – wykład Grzegorza Pilarczyka

Niedziela
10.00 – 18.00 Produkcja świec, pokaz robienia słomianej kuszki (ula), potrawy dawnej kuchni z wykorzystaniem miodu: podpłomyki, ciastka, śledzie… oraz miód pitny
11.00-18.00 Tabliczki woskowe. Pisanie i zastosowanie – Konkurs z nagrodami
11.00 Dzień się dzieje, czyli ule im wyżej tym lepiej – wykład Tomasza Goranina
13.00 Wosk w produkcji łuków – robimy cięciwę – pokaz i prelekcja Piotra Bałakirewa
15.00 Propolis – lek (prawie) na wszystko, czyli parę słów o dawnym i współczesnym leczeniu – wykład Tomasza Goranina
17.00 Co ma wosk do drutu? – wykład Grzegorza Pilarczyka

Spotkanie tematyczne – Wydarzenie animacyjne współfinansowane ze środków RPO WZ na lata 2014–2020 z projektu „SZOWES-OWES w regionie szczecińskim”

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.