6.08.2023 festwial

Ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne festiwal skończył się wcześniej, o godzinie 13:00. Turyści mogą wchodzić na teren skansenu, a rekonstruktorzy mogą pakować obozy.

 

Because of the worsening weather festival ended at 1PM. Tourists can enter the museum grounds and reenactors can pack their camps early.