REALIZACJA PROJEKTU: wyposażenie pracowni edukacji i animacji historycznej w celu zaangażowania mieszkańców w działania kulturalne.

Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów w ramach projektu koordynowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego rozpoczęło realizację przedsięwzięcia ,,Wyposażenie pracowni edukacji i animacji historycznej, w celu zaangażowania mieszkańców w działania kulturalne”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej