Dawny Wolin w sieci naszych czasów – wirtualne zwiedzanie

Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów realizuje projekt „ Dawny Wolin w sieci naszych czasów” w ramach programu „Kultura w Sieci” Narodowego Centrum Kultury. Już niedługo będzie można obejrzeć efekty kilku miesięcznej pracy wielu artystów, fotografów, informatyków oraz ekspertów wirtualnej wizualizacji opartej na opracowaniach historyków i archeologów.
Projekt ma na celu nieodpłatną edukację kulturalno – historyczną związaną z tematyką dawnego Wolina i Pomorza Zachodniego przy wykorzystaniu współczesnych technologii internetowych. Projekt składa się z 3 części:
1) Realizacja wirtualnego spaceru po Wolinie i skansenie Centrum Słowian i Wikingów opartego na zdjęciach 360 VR ;
2) Realizacja ścieżki edukacyjnej po Wolinie (jw), obejmującej animacje, tekst oraz nagrania dostępne w systemie internetowym (wirtualnym) oraz dodatkowo QR kodów do pobrania w wyznaczonych miejscach;
3) Element quizowy – szereg quizów opartych o pytania jednokrotnego wyboru, odnoszące się do treści poziomu 1; quizy podzielone są na grupy wiekowe; testy skorelowane ze szkolnym programem nauczania
Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej formy edukacji. W dobie co raz bardziej wirtualnego świata i wszechobecnej technologii mobilnej jest to konieczna, niezbędna forma edukacji, promocji kultury i historii oraz pozyskiwania informacji związanych z turystyką, która z uwagi na obecną sytuację bywa realizowana jedynie w formie wirtualnej. Wolin bazujący do tej pory głównie na tradycyjnych formach potrzebuje zmian, które ułatwią dotarcie do współczesnego odbiorcy i rozszerzą znacznie ich liczbę. W czasach pandemii zostały zamknięte czasowo wszystkie obiekty (w tym także prowadzony przez nasze Stowarzyszenie skansen Centrum Słowian i Wikingów i Muzeum Regionalne) odcinając zupełnie społeczność regionu (w tym dzieci i młodzież szkolną) od możliwości poznawania lokalnej tradycji i historii. Nie wiemy jak kwestia otwarcia obiektów będzie wyglądała w przyszłości. Platforma będzie posiadać wtyczkę społecznościową łączącą ją z fanpage FB beneficjenta, który posłuży do budowy społeczności wokół projektu oraz do bieżącej jego promocji oraz działań okołoprojektowych ogłaszanych jako wydarzenia FB; Kwerenda naukowa, zbieranie materiałów źródłowych odbywało się między innymi we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, w ramach praktyk studenckich.