Polsko – niemieckie spotkania z historią

W ramach projektu „Polsko – niemieckie spotkania z historią” odbędzie się plenerowa impreza kulturalno-edukacyjna poświęcona czasom, w których swoją misję chrystianizacyjną na Pomorzu pełnił Św. Otton z Bambergu. Wydarzenie odbędzie się w terminie 6-7.07.2024 na terenie Osiedla Katedralnego w Kamieniu Pomorskim.  W ramach wydarzenia planowane jest zaprezentowanie następujących elementów:

Obozowisko rycersko-rzemieślnicze, adekwatne do realiów XII w.

Warsztaty z zakresu rzemiosła dawnego: kowalstwa, wytwarzanie narzędzi rybackich i rybołówstwo, dawna kuchnia,  warzenie soli, wytwarzania instrumentów muzycznych, obróbki drewna, skórnictwa, rogownictwa, jubilerstwa, tkactwa.

Pokaz wyszkolenia jazdy wczesnośredniowiecznej,

Inscenizacja parateatralna, dotyczącą misji Św. Ottona z Bambergu.

Pokaz wyszkolenia wojowników pomorskich

Prezentacja wczesnośredniowiecznych strojów kościelnych i świeckich.

Występy zespołów muzyki dawnej.

Wykłady poświęcone historii pomorza zachodniego oraz działaniom Św. Ottona (historia Księstwa Pomorskiego, przebieg chrystianizacyjnej misji Ottona, pogadanka o życiu codziennym w epoce wczesnego średniowiecza, pogadanka o wojownikach i wojnach pomorzan). Wykłady odbędą się w Wirydarzu przy kamieńskiej katedrze.

Planowany czas trwania imprezy to 8 godzin (10:00 – 18:00) w sobotę 6 lipca i 6 godzin (10:00 – 16:00) w niedzielę  7 lipca. Wszystkie wymienione powyżej elementy wydarzenia będą dostępne przez cały czas jego trwania.

Program wydarzenia „Polsko – niemieckie spotkania z historią”

Sobota 6 lipca 10:00 – 18:00

10:30 – wymarsz orszaku Św. Ottona z nabrzeża portowego przy molo w Kamieniu Pomorskim

11:00 – Przybycie Św. Ottona.

12:00 – Wykład w Wirydarzu (1)

13:00 – Występ muzyczny (1)

14:00 – Wykład w Wirydarzu (2)

15:00 – Inscenizacja historyczna – Opowieść o Św. Ottonie

16:00 – Wykład w Wirydarzu (3)

17:00 – Występ muzyczny (2)

18:00 – zamknięcie I dnia wydarzenia

10:00 – 18:00 Otwarte warsztaty rzemiosł dawnych, prezentacja codziennego życia na średniowiecznym Pomorzu (obóz rycerski, obóz wojowników pomorskich, podgrodzie), pokazy konnych i pieszych wojowników, strzelnica łucznicza, kramy historyczne oraz kramy ze współczesnym rzemiosłem i rękodzielnictwem (obszar wydzielony)

Niedziela 7 lipca 10:00 – 16:00

10:00 – Otwarcie II dnia wydarzenia

13:00 – Pokaz taktyki pomorskich wojowników

14:00 – Występ muzyczny (3)

16:00 – Zakończenie Polsko – niemieckich spotkań z historią

10:00 – 16:00 Otwarte warsztaty rzemiosł dawnych, prezentacja codziennego życia na średniowiecznym Pomorzu (obóz rycerski, obóz wojowników pomorskich, podgrodzie), pokazy konnych i pieszych wojowników, strzelnica łucznicza, kramy historyczne oraz kramy ze współczesnym rzemiosłem i rękodzielnictwem (obszar wydzielony)

Wykłady w Wirydarzu poprowadzą:

prof. Stanisław Rosik – wybitny historyk, specjalizujący się w chrystianizacji, historiografii, religii Słowian oraz historii średniowiecznej Polski i powszechnej; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.

Michał Antoniak – rekonstruktor historyczny, uznany w środowisku specjalista od kultury materialnej XII wieku.

Igor Górewicz – rekonstruktor historyczny, założyciel  i wojewoda Drużyny Grodu Trzygłowa – stowarzyszenia zajmującego się odtwarzaniem i popularyzowaniem kultury Słowian. Autor wielu artykułów popularnonaukowych, naukowych i publicystycznych z zakresu historii i archeologii Słowian, historii wojskowości, rekonstrukcji historycznej, mitologii słowiańskiej, historii idei, religioznawstwa, kultury i polityki

Muzykę dawną oraz muzykę inspirowaną muzyka dawną zaprezentują:

Michael Bach – muzyk i rzemieślnik wytwarzający rekonstrukcje dawnych instrumentów.

Dobromir Strzelczyk – muzyk, twórca instrumentów, nauczyciel muzyki.

Stowarzyszenie Wokalistów „Strefa Dźwięku” – koncertująca od wielu lat grupa przyjaciół których połączyła pasja do wspólnego śpiewania.

Organizacja wydarzenia została dofinansowana z 

Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027