PROJEKT PROMOCJA DZIEDZICTWA

Realizujemy projekt „Promocja dziedzictwa kulturowego Wolina poprzez organizację otwartych warsztatów i imprez dla społeczności lokalnej”. Wydarzenie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020