Warsztaty Słowian i Wikingów 30.07-1.08.2021

WARSZTATY SŁOWIAN I WIKINGÓW WOLIN 2021
Impreza dofinansowana ze środków Województwa Zachodniopomorskiego

PROGRAM i REGULAMIN poniżej

W związku z pracami drogowymi w miejscowości Recław podczas trwania imprezy pn. Warsztaty Słowian i Wikingów w dniach 30.07 – 01.08. 2021 r. zostanie uruchomione drugie wejście na skansen od strony miasta Wolin – zaraz za mostem obrotowym pierwsze schody na groblę prowadzącą do skansenu Centrum Słowian i Wikingów. TYLKO tu w kasie będzie możliwość płacenia kartą lub gotówką. Od strony Recławia – tylko gotówką. Zapraszamy serdecznie !!

PIĄTEK, 30 LIPCA
10.00 Uroczyste otwarcie warsztatów
10.30 Ptasie Opowieści – spotkanie z sokolnikiem oraz jego ptakiem
11.00 „Saga o Jomswikingach – jak rodziła się legenda?” – prelekcja profesora Jakuba Morawca.
11.00 Turniej łuczniczy – plac strzelniczy.
11.00-13.00 „Warsztaty przędzenia na wrzecionie”
11.30- Prelekcja: Jak to było z tą piękną i bestią czyli ukryty wymiar edukacyjny w bajkach-Bajka o Marzannie.
12.00 Otwarcie świątyni – rytualne niecenie ognia, wniesienie stanic, ofiarowanie; po obrzędzie krótka prelekcja dla publiczności o obrzędowości słowiańskiej i jej rekonstruowaniu.
12.00-14.00 oraz 16.00-18.00
Świątynia otwarta – czas na indywidualne wejście do świątyni i na rozmowę z żercami, w tym na wróżbę z tzw. źrebi
12.30 „Kronika Adama z Bremy” – prelekcja doktora Piotra Pranke.
13.00 Regaty wodne
14.00 „Historia pisma” – warsztaty dla dzieci prowadzone przez doktora Piotra Pranke.
14.30 Inscenizacja obrzędu plonów na podstawie zapisów kronikarskich oraz danych etnograficznych; po obrzędzie krótka prelekcja dla publiczności o obrzędowości słowiańskiej i jej rekonstruowaniu
15.00 Inscenizacja składania darów przez bogatych kupców skandynawskich
16.00 Potyczki Słowian i wikingów
17.00 Występ grupy muzycznej
18.00 Ptasie Opowieści – spotkanie z sokolnikiem oraz jego ptakiem. Krótka historia sokolnictwa i hodowli ptaków. – Agnieszka Borowska

SOBOTA, 31 LIPCA
10.00 Ptasie Opowieści – spotkanie z sokolnikiem oraz jego ptakiem
10.30 – „Otwarta Strzecha” bajki dla małych i dużych (chętnych bardów i guślarzy serdecznie zapraszamy)
11.00 „Handel bałtycki w epoce wikingów” – prelekcja doktora Piotra Pranke.
11.30 Bitwa o Most.
12.00 Wysęp grupy muzycznej
12.00-14.00 oraz 16.00-18.00
świątynia otwarta – czas na indywidualne wejście do świątyni i na rozmowę z żercami, w tym na wróżbę z tzw. źrebi
12.30 „Legenda Vinety” – prelekcja profesora Jakuba Morawca.
13.00-18.00 Świątynia otwrta dla turystów.
14.00 „Nie tylko wikingowie – o obecności północnoeuropejskiej w Polsce przedpiastowskiej” – prelekcja doktora Piotra Pranke, magistra Mateusza Sosnowskiego oraz magistra Olafa Popkiewicza.
14.30 Inscenizacja obrzędu plonów na podstawie zapisów kronikarskich oraz danych etnograficznych; po obrzędzie krótka prelekcja dla publiczności o obrzędowości słowiańskiej i jej rekonstruowaniu
15.00 Występ grupy muzycznej
16.00 „Olaf Haraldsson. Wiking, król, święty” – prelekcja doktora Macieja Lubika połączona z promocją książki.
16.30 Potyczka Słowian i wikingów
17.00 Obrzęd blodørn – „Krwawy Orzeł” – wymierzenie kary dla arystokraty skandynawskiego za najcięższe przewinienie
18.00 Ptasie Opowieści – spotkanie z sokolnikiem oraz jego ptakiem. Krótka historia sokolnictwa i hodowli ptaków. – Agnieszka Borowska
19.00 Swaćba – obrzędy zaślubin – świątynia; pod warunkiem zgłoszenia się chętnej pary spośród zarejestrowanych uczestników Warsztatów

NIEDZIELA, 1 SIERPNIA
10.00 Ptasie Opowieści – spotkanie z sokolnikiem oraz jego ptakiem. Krótka historia sokolnictwa i hodowli ptaków. – Agnieszka Borowska
10.30 -Prelekcja: Legendy i mity Polskie Bajka o upadku świątyni Arkony
11.00 „Słowiańskie demony – straszą, szkodzą czy pomagają” – spotkanie z Moniką Maciewicz, autorką książki „Wiedma”.
12.00 Otwarcie świątyni – rytualne niecenie ognia, wniesienie stanic, ofiarowanie; po obrzędzie krótka prelekcja dla publiczności o obrzędowości słowiańskiej i jej rekonstruowaniu
12.00 -14.00 oraz 16.00-18.00 Świątynia otwarta – czas na indywidualne wejście do świątyni i na rozmowę z żercami, w tym na wróżbę z tzw. Źrebi
12.30 Kaligrafia – warsztaty kaligraficzne prowadzone przez Agnieszkę Węgrowską.
13.00 Występ grupy muzycznej i nauka tańca.
13.30 Inscenizacja obrzędu plonów na podstawie zapisów kronikarskich oraz danych etnograficznych; po obrzędzie krótka prelekcja dla publiczności o obrzędowości słowiańskiej i jej rekonstruowaniu
14.00 „Wiking z Jomsborga” – spotkanie z profesor Marią Sibińską oraz doktor Katarzyną Michniewicz-Veisland.
14.30 Inscenizacja obrzędu plonów na podstawie zapisów kronikarskich oraz danych etnograficznych; po obrzędzie krótka prelekcja dla publiczności o obrzędowości słowiańskiej i jej rekonstruowaniu
15.00 Poświęcenie łodzi przed rejsem i ofiara dla Boga Njorda
15.30 Występ grupy muzycznej
16.00 Potyczka Słowian i wikingów
17.00 Zamknięcie świątyni

z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie

Organizator: Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów – Wolin – Jomsborg – Vineta
REGULAMIN IMPREZY ORAZ REGULAMIN TERENU IMPREZY
pod nazwą:
”WARSZTATY SŁOWIAN I WIKINGÓW WOLIN 2021”

organizowanej w dniach:
od 30 lipca do 1 sierpnia 2021 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. z 2015, poz. 2139 z późn. zm.) (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprezy pod nazwą: ” ”WARSZTATY SŁOWIAN I WIKINGÓW WOLIN 2021” , która odbędzie się w dniach od 30 lipca do 1 sierpnia 2021 roku, na terenie określonym w ewidencji gruntów, jako obręb Nr 3 Wolina- Recław 37 – lokalizacja zabudowy skansenowej Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta”, (zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów -Wolin – Jombsborg- Vineta (zwanego dalej: „Organizatorem”).
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na jej terenie wymienionym w punkcie 2 niniejszego Regulaminu. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
5. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie masowej w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
6. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
• „Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę,
• „Karta wstępu” – wydana przez organizatora na podstawie której wchodzą na teren imprezy grupy zorganizowane – kolonie, obozy harcerskie, sportowe oraz grupy z domów dziecka
• „Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora dla osób powołanych przez Organizatora do wykonywania zakresu obowiązków w ramach organizacji imprezy- identyfikatory imienne, grup zorganizowanych zagranicznych gmin partnerskich, dla dziennikarzy, fotoreporterów, upoważniający do wejścia na teren zabudowy skansenowej Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta” bez konieczności zakupu biletów ; Identyfikator będzie miał postać plakietki przypiętej do odzieży lub zawieszonej na tzw. smyczy, której wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;
• „Zaproszenie” – indywidualne zaproszenie wskazanej osoby/osób, podpisane przez Organizatora;
• „Służby Porządkowe” oznacza powołanych przez Organizatora członków służb porządkowych, działających na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
• „Teren Imprezy” oznacza wydzielony teren – obręb Nr 3 Wolina tj. teren zabudowy skansenowej –Recław 37 – Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta”;
• „ Kierownik ds. bezpieczeństwa” – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora reprezentująca Go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej,
• „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie tj. zarówno turyści zwiedzający, jak i członkowie grup historycznych, zespołów muzycznych realizujący program Festiwalu, a posiadających podpisane umowy z Organizatorem. Uczestnikiem Imprezy może być osoba małoletnia po ukończeniu 6 lat (pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje), po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.

II. SPRZEDAŻ I CENY BILETÓW:
• Sprzedaż biletów w dniach 30.07.2021r. – 01.08.2021r. w Wolinie, w oznakowanych kasach, zlokalizowanych na teren skansenu od strony Recławia, za mostem obrotowym, na grobli prowadzącej do skansenu.

Data KASY CZYNNE ZWIEDZANIE
PIĄTEK 30.07.2021r. OD 1000 DO 1800 OD 1000 DO 1900
SOBOTA 31.07.2021r OD 1000 DO 1900 OD 1000 DO 2000
NIEDZIELA 01.08.2021 r. OD 1000 DO 1700 OD 1000 DO 1800

• Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie w następujących cenach:
BILETY DLA TURYSTÓW SPOZA GMINY I MIASTA WOLIN:

• ” całodniowy bilet normalny wstępu ”-upoważnia do wejścia na teren skansenu w godzinach realizacji programu historycznego, w ciągu jednego dnia, kupujący otrzyma stempel charakterystyczny dla danego dnia, we wskazanym przez kupującego miejscu, 20,00 zł.

• ” całodniowy bilet ulgowy wstępu ”- upoważnia do wejścia na teren skansenu w godzinach realizacji programu historycznego, w ciągu jednego dnia, za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej, kupujący otrzyma stempel charakterystyczny dla danego dnia we wskazanym przez kupującego miejscu, 15,00 zł

• całodniowy bilet grupowy normalny wstępu ”- upoważnia do wejścia na teren skansenu w godzinach realizacji programu historycznego, w ciągu jednego dnia, za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej, kupujący otrzyma stempel charakterystyczny dla danego dnia we wskazanym przez kupującego miejscu, 17,00 zł

• całodniowy bilet grupowy ulgowy wstępu ”- upoważnia do wejścia na teren skansenu w godzinach realizacji programu historycznego, w ciągu jednego dnia, za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej, kupujący otrzyma stempel charakterystyczny dla danego dnia we wskazanym przez kupującego miejscu, 15,00 zł

BILETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA WOLIN –

Całodniowy bilet normalny dla mieszkańca gminy i miasta Wolin” – upoważnia do wejścia na teren skansenu za okazaniem dowodu osobistego, w ciągu jednego dnia, w czasie realizacji programu Festiwalu Słowian i Wikingów, kupujący otrzyma pieczątkę charakterystyczną dla danego dnia, we wskazanym przez kupującego miejscu, – 5,00 zł.
• Dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta i gminy Wolin – wstęp bezpłatny za okazaniem legitymacji szkolnej

ULGI, GRUPY ZORGANIZOWANE:

• GRUPY ZORGANIZOWANE – KOLONIE, OBOZY HARCERSKIE, OBOZY SPORTOWE – wejście na podstawie karty wstępu do nabycia w kasie – cena wejścia 1 os.-10,00zł
• OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO ORAZ GŁUCHO-NIEME WRAZ Z OPIEKUNAMI -wejście bezpłatne
• DZIECI DO LAT 5 – wejście bezpłatne
• GRUPY ZORGANIZOWANE – DZIECI Z DOMÓW DZIECKA Z WYCHOWAWCAMI wejście bezpłatne

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
1. Organizator imprezy zapewnia zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez.
2. Uczestnikom obecnym na ”WARSZTATY SŁOWIAN I WIKINGÓW WOLIN 2021”
zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie: napojów alkoholowych, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych (art. 8 ust. 2 w/w ustawy)
3. Wprowadza się zakaz przebywania turystów w wiosce Słowian i Wikingów po zakończeniu programu historycznego.
4. Wprowadza się zakaz wchodzenia na ogrodzony teren walk Słowian i Wikingów podczas inscenizacji potyczek.
5. Wprowadza się zakaz kąpieli w cieśninie Dziwna przez cały okres trwania festiwalu.
6. Organizator Imprezy po przez służby porządkowe może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) nie posiadającym Identyfikatora, biletu, lub zaproszenia,
b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
c) posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne (z wyłączeniem odtwórców historycznych), materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt 2 cz. III Regulaminu,
d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
f) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę.
Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa, Policji i Straży Granicznej. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
8. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i zachować czystość.
9. Dopuszcza się wprowadzanie psów na teren imprezy wyłącznie wyposażonych w kaganiec(duże psy) i na smyczy.
10. Zabrania się prowadzenia bez wiedzy i zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
11. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dobór powierzonych ochronie lub odparciu ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inna osobę oraz niewykonywanie poleceń, „wydawanie polecenia poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwanie ich do opuszczenia imprezy masowej”, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
12. Czynności o których mowa w pkt. 11, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
13. Służby Porządkowe tj. pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
14. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub usunięcia osoby z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, ani inne roszczenia.
15. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
16. Zakupiony Bilet, nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny biletu wskazanej w pkt 1 cz. II Regulaminu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie punktów programu – silne wichury, ulewne deszcze i burze, okoliczności siły wyższej, lub innych okoliczności niezależnych od woli Organizatora, którym nie można było zapobiec mając przy tym prawo do zmiany programu bez rekompensaty.
18.Organizator zastrzega sobie prawo do stawiania stempla na dłoni lub w innym wskazanym przez kupującego miejscu, charakterystycznego dla danego dnia.
19. Przy zakupie biletu Uczestnik Imprezy powinien wypełnić ANKIETĘ SANITARNĄ DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WARSZTATACH SŁOWIAN I WIKINGÓW.

IV. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:
• Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, lub Regulaminu imprezy i terenu imprezy przez Służby Porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny niemniejszej niż 2000 złotych.
• Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r.o broni i amunicji ( Dz.U. z 2012 r., poz. 576, z późn. zm.) inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
• Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
• Karze, o której mowa w pkt. 3 podlega ten, kto w czasie trwania i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
• Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
• Niniejszy Regulamin jest dostępny:
– na stronie internetowej www.jomsborg-vineta.com
• w punktach sprzedaży Biletów;
• Służby Porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
• Organizator:
• Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów – Wolin – Jomsborg – Vineta
• Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.07.2021 roku.

Wolin, dnia 26.07.2021 r.