Dziady 23.10.2021

Słowiańskie święto odbywające się co roku z myślą o duszach zmarłych. Zaprezentowane będą zwyczaje i obrzędy związane z oddawaniem czci i pamięcią o przodkach, którzy już odeszli. Zaduszki sprzed 1000 lat.

11:00-14:00 Żywe Lekcje Historii
Fundacja Chram Pomorski zaprasza dzieci i młodzież do siebie na warsztaty tkactwa, skórnictwa i barwierstwa.
W programie również spotkanie ze słowiańskim wojownikiem, wizyta u gospodyni sprzed 1000 lat i legendy o pierwszych Piastach.
13:00 „O przodkach, duchach i podróżach w zaświaty” Volva Joanna Kudłaszyk i Wołch Domicjan Maraszkiewicz
O zaświatach oraz tradycjach związanych z kultem zmarłych opowiedzą: wikińska wieszczka i słowiański kapłan.
14:00 Inscenizacja obrzędu ku czci zmarłych, na motywach wikińskich
15:00 Dziady- słowiańskie zaduszki sprzed 1000 lat
Rekonstrukcja obrzędu Dziadów przygotowana przez pasjonatów historii. Całość została przygotowana w oparciu o teksty źródłowe oraz dorobek kulturowy naszych przodków którego echa do dziś można znaleźć w naszej codzienności. Jeśli się odważycie będziecie mogli wziąć czynny udział w rytuale oddania czci przodkom oraz zapytać Marzannę – Panią dobrej śmierci- jaki los spotkał waszych przodków.

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.