KALENDARZ WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH 2021

Zwróćcie uwagę, iż zamiast Festiwalu organizujemy Warsztaty Słowian i Wikingów, przewidując, że także w tym roku nie będzie możliwości organizowania imprez masowych, a taki właśnie status ma nasz Festiwal. Tak więc podobnie jak w roku ubiegłym, na mniejszą skalę ale będziemy się starali zapewnić Wam jak najwięcej atrakcji historycznych:

1 – 3 maja – Majówka Archeologiczna
W czasie Majówki Archeologicznej prowadzone będą warsztaty rzemiosł dawnych obejmujące różne aspekty życia codziennego. Zapraszamy także na historyczne eksperymenty kulinarne i degustację potraw dawnej kuchni. Na terenie skansenu każdy chętny może zorganizować sobie piknik-majówkę, połączoną z grami i zabawami historycznymi.

19 czerwca – Noc Kupały
Najkrótsza noc w roku, Noc Kupały, Sobótka jest to święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości, obchodzone na obszarach zamieszkiwanych nie tylko przez Słowian, będzie niezapomniana dla każdego kto przybędzie w tym czasie do skansenu. Niezwykły program, korowód z pochodniami, otwarty konkurs wianków, dawne obrzędy, warsztaty rzemiosł, degustacja słowiańskich potraw, zabawy i gry historyczne

3 – 4 lipca – Miodobranie
Warsztaty dawnych rzemiosł, m.in. ciekawe rzemiosło bartników i jego wczesnośredniowieczne początki, degustacja potraw dawnej kuchni z wykorzystaniem miodu.

24 – 29 lipca – Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej
W tym czasie prowadzone będą warsztaty rzemiosł dawnych obejmujące różne aspekty życia codziennego. Każdy chętny będzie mógł wziąć udział we wszystkich warsztatach. Wyjątkowo bogaty wybór rzemiosł i warsztatów: od garncarstwa po snycerstwo, od produkcji filcu po odlewnictwo.

30 lipca – 1 sierpnia – Warsztaty Słowian i Wikingów
Prezentowane w tym czasie będą warsztaty dawnych rzemiosł, odbędą się występy zespołów muzyki dawnej, inscenizacje wydarzeń i obrzędów sprzed 1000 lat oraz pokazy walk i treningi drużyn wojów.

21 – 22 sierpnia – Słowiańskie Święto Plonów
Święto plonów poświęcone tegorocznym zbiorom zbóż oraz inscenizacje obyczajów słowińskich składania ofiar w podziękowaniu za dostatnie plony i prośby o urodzaj w roku następnym. Z tych zwyczajów wywodzą się dzisiejsze zwyczaje święcenia wieńców dożynkowych. Zapraszamy na pokazy i warsztaty rzemieślnicze oraz dawnej kuchni słowiańskiej połączone z degustacją

18 – 19 września – Średniowieczne Smaki Dziedzictwa
Średniowieczna kuchnia była bogatsza niż nam się wydaje a wiele tradycji, zwyczajów i smaków przetrwało do naszych czasów. Chociaż są i takie, które już dawno zostały zapomniane lub nie są wykorzystywane. Zapraszamy do wspólnego gotowania i odkrywania smaków dawnej kuchni.
Temat „Smaki dziedzictwa” jest także hasłem tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

30 października – Dziady Słowiańskie święto odbywające się co roku z myślą o duszach zmarłych. Zaprezentowane będą zwyczaje i obrzędy związane z oddawaniem czci i pamięcią o przodkach, którzy już odeszli. Zaduszki sprzed 1000 lat.

Z przyczyn niezależnych od organizatora kalendarium imprez może ulec zmianie.