KALENDARZ WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH 2022

KALENDARZ WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH 2022 CENTRUM SŁOWIAN I WIKINGÓW
KWIECIEŃ – otwarcie skansenu

29 KWIETNIA – 03 MAJA – Majówka Archeologiczna
W czasie Majówki Archeologicznej prowadzone będą warsztaty rzemiosł dawnych obejmujące różne aspekty życia codziennego. Zapraszamy także na historyczne eksperymenty kulinarne i degustację potraw dawnej kuchni. Na terenie skansenu każdy chętny może zorganizować sobie piknik-majówkę, połączoną z grami i zabawami historycznymi.

21 – 22 MAJA – ZAŚLUBINY KRÓLA SZWEDZKIEGO ERYKA ZWYCIĘSKIEGO ZE ŚWIĘTOSŁAWĄ CÓRKĄ KSIĘCIA POLAN MIESZKA
Grupa historyczna „Red Wing”
Inscenizacja zaślubin króla Szwedzkiego Eryka Zwycięskiego ze Świętosławą córka księcia Polan Mieszka. Opowieść o Księciu Polan Mieszku, który zawarł sojusz ze swoim zięciem Erykiem Szwedzkim przeciwko Duńczykom. Zmagania i zabawy Wojów oraz ludu z okazji zaślubin.

23- 25 CZERWCA – NOC KUPAŁY
Grupa historyczna – „Kolovrat”
Najkrótsza noc w roku , Noc Kupały, Sobótka jest to święto ognia, wody, słońca, księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości. Obchodzone na obszarach zamieszkiwanych nie tylko przez Słowian, będzie niezapomniana dla każdego kto przybędzie w tym czasie do skansenu. Niezwykły program, korowód z pochodami, otwarty konkurs wianków, dawne obrzędy, warsztaty rzemiosł, degustacja słowiańskich potraw, zabawy i gry historyczne.

02 – 03 LIPCA -MIODOBRANIE
Warsztaty dawnych rzemiosł, m.in. ciekawe rzemiosło bartników i jego wczesnośredniowieczne początki, degustacja potraw dawnej kuchni z wykorzystaniem miodu.

09-10 LIPCA – JARMARK OTTONOWY w Kamieniu Pomorskim
Ta coroczna impreza plenerowa, która odbywa się na terenie Osiedla Katedralnego w Kamieniu Pomorskim, poświęcona jest misji chrystianizacyjnej, którą w roku 1124 na Pomorzu prowadził Święty Otton z Bambergu, wysłannik polskiego króla Bolesława Krzywoustego. Na dwa dni plac przy kamieńskiej konkatedrze przeniesie się w czasie i stanie się pomorską osadą z czasów średniowiecza.

30 LIPCA – 03 SIERPNIA – WARSZTATY ARCHEOLOGII EKSPERYMENTALNEJ
W tym czasie prowadzone będą warsztaty rzemiosł dawnych obejmujące rożne aspekty życia codziennego. Każdy chętny będzie mógł wziąć udział we wszystkich warsztatach. Wyjątkowo bogaty wybór rzemiosł i warsztatów: od garncarstwa po snycerstwo, od produkcji filcu po odlewnictwo.

05 – 07 SIERPNIA – FESTIWAL SŁOWIAN I WIKINGÓW
Prezentowane w tym czasie będą warsztaty dawnych rzemiosł, odbędą się występy zespołów muzyki dawnej, inscenizacja wydarzeń i obrzędów sprzed 1000 lat oraz pokazy walk i treningi drużyn wojów .

20 – 21 SIERPNIA – SŁOWIAŃSKIE ŚWIĘTO PLONÓW
Święto plonów poświęcone tegorocznym zbiorom zbóż oraz inscenizacje obyczajów słowiańskich ofiar w podziękowaniu za dostatnie plony i prośby o urodzaj w roku następnym. Z tych zwyczajów wywodzą się dzisiejsze zwyczaje święcenia wieńców dożynkowych. Zapraszamy na pokazy i warsztaty rzemieślnicze oraz dawnej kuchni słowiańskiej połączone z degustacją.

17 – 18 WRZEŚNIA – ŚREDIOWIECZNE SMAKI DZIEDZICTWA
Średniowieczna kuchnia była bogatsza niż nam się wydaje a wiele tradycji, zwyczajów i smaków przetrwało do naszych czasów. Chociaż są i takie, które już dawno zostały zapomniane lub nie są wykorzystywane.

22 PAŹDZIERNIKA – DZIADY
Asia Kudłaszyk- SRH Volvard, Fundacja Chram Pomorski i grupa historyczna Dęby
Dziady – Słowiańskie święto odbywające się co roku z myślą o duszach zmarłych. Zaprezentowane będą zwyczaje i obrzędy związane z oddawaniem czci i pamięci o przodkach, którzy już odeszli. Zaduszki sprzed 1 000 lat. Ale to nie wszystko!
Ahmad ibn Fadlan, arabski pisarz, około roku 921 odbył podróż wraz z ambasadorem kalifa Bagdadu do króla Bułgarii Nadwołżańskiej. Z tej wyprawy sporządził relację w której znajduje się opis pogrzebu jaki odbył na terenach zamieszkałych przez Rusów. Do dziś jest to jeden z cenniejszych tekstów źródłowych dla badaczy obrzędów tamtych czasów. 1100 lat po tamtych wydarzeniach zapraszamy Was na podróż w czasie i przeżycie na własnej skórze tego co doświadczył ten arabski podróżnik. W Wolińskim skansenie odbędzie się inscenizacja pogrzebu możnego Rusa według relacji ibn Fadlana. Od rana zapraszamy na warsztaty, wykłady, pokazy rękodzieła i do historycznej karczmy a gdy Słońce schyli się ku zachodowi zobaczycie obrzęd ostatniej drogi wielkiego wojownika.

17 GRUDNIA – SZCZODRE GODY – Święto narodzin nowego Słońca
Grupa historyczna: Fundacja Chram Pomorski
W okresie przesilenia zimowego gdy następowały najdłuższe noce Słowianie obchodzili święto, na bazie którego powstały dzisiejsze tradycje Bożonarodzeniowe. Podczas wieczerzy po najkrótszym dniu roku spotykali się by razem prosić Bogów o odrodzenie świata z zimowego snu. Kolejny wschód Słońca oznaczał, że Weles obdarowuje swoją mocą cały świat a syn Swaroga – Dadźbóg odradza się jako nowe słońce, które od tego dnia przemierza niebo po coraz dłuższej drodze aż do czasu Nocy Kupalnej. Zapraszamy na zimowe warsztaty i rekonstrukcję obchodów tego święta.

Z przyczyn niezależnych od organizatora kalendarium może ulec zmianie.
fot.K&W Szlósarczyk