Prośba o wsparcie

ENG. BELOW
Zwracamy się więc do Was – naszych przyjaciół i sympatyków – z prośbą o wsparcie, które pozwoli naszemu Stowarzyszeniu i skansenowi przetrwać. Wierzymy, że razem jesteśmy w stanie zdziałać cuda!
Tu jest link do patronite.pl https://patronite.pl/Centrum-Slowian-i-Wikingow gdzie możecie się zapoznać ze szczegółami.
Pomóżcie nam osiągnąć cele, wystarczy choćby 7zł.
Rozumiemy, że czasy są ciężkie ale wielką pomocą będzie też udostępnienie tego posta lub dodanie pozytywnego komentarza co zwiększy grono odbiorców.
Liczymy na Was. Mamy już pierwszych Patronów! Dziękujemy
ENG.
So we turn to you – our friends and well-wishers – with a request for support that will allow our Association and the open-air museum to survive. We believe that together we can work wonders!
Here is a link to patronite.pl https://patronite.pl/Centrum-Slowian-i-Wikingow where you can read the details.
Help us achieve our goals, even PLN 7 is enough.
We understand that times are tough, but sharing this post or adding a positive comment will also be of great help, which will increase your audience.
We count on you. We already have the first Patron! Thank you