ŚWIĘTO MŁODEJ BRZOZY

Słowianie obchodzili kult młodej brzozy,
reprezentującej żeński pierwiastek świata. Poświęcony
Mokoszy, władczyni płodności, deszczu, wody. Uderzenie
gałązką brzózki miało pobudzić nasze siły witalne.
Na brzozowej korze wypisywano prośby do duchów lub
„Białej Pani” i wieszano je na brzózce. Jest to także
święto młodej zieleni i przyrodotwórczych sił ziemi.
Każdy chętny może śladem dawnych Słowian wypisać
życzenia na korze i powiesić je na brzozie w skansenie.
Zapraszamy od 10.00 do 16.00
Impreza dofinansowana przez Województwo Zachodniopomorskie