ŚWIĘTO MŁODEJ BRZOZY już za nami

W dniach 11-14 czerwca 2020 w Centrum Słowian i Wikingów odbyło się Święto Młodej Brzozy.

Było to nawiązanie do okresu, kiedy to Słowianie obchodzili kult młodej brzozy, reprezentującej żeński pierwiastek świata. Poświęcony Mokoszy, władczyni płodności, deszczu, wody. Uderzenie gałązką brzózki miało pobudzić nasze siły witalne. Na brzozowej korze wypisywano prośby do duchów lub „Białej Pani” i wieszano je na brzózce. Jest to także święto młodej zieleni i przyrodotwórczych sił ziemi. W czasie organizowanego święta w skansenie każdy chętny mógł śladem dawnych Słowian wypisać życzenia na korze i powiesić je na brzozowych gałęziach umieszczonych w skansenowej świątyni. Ludzie chętnie podejmowali to wyzwanie, czasem podchodząc do tego z uśmiechem, a czasem całkiem poważnie wierząc w spełniającą się moc takich życzeń. Na zwiedzających czekały także różnego rodzaju rzemiosła, wczesnośredniowieczne gry i zabawy oraz degustacja potraw dawnej kuchni. Ciekawostką były również opowiadane nie tylko dla dzieci bajki związane z mitologią słowiańską i prezentacja obrzędów związanych z dawną tradycją.

Impreza dofinansowana przez Województwo Zachodniopomorskie