Zajęcia animacyjne dla dzieci.

Zapraszamy na wydarzenie animacyjne 28 września 2019 r.
Od lipca realizujemy projekt ,,Wyposażenie pracowni edukacji i animacji historycznej, w celu zaangażowania mieszkańców w działania kulturalne”. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” i koordynowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie jest zrealizowane dzięki staraniom społeczności lokalnej. W ramach projektu powstają elementy mobilnej pracowni animacji i edukacji historycznej. 28 września zapraszamy dzieci oraz młodzież, a najlepiej całe rodziny w godzinach 12.00 – 16.00 do Centrum Słowian i Wikingów na gry, zabawy oraz konkursy z nagrodami.