ZAŚLUBINY KRÓLA ERYKA ZE ŚWIĘTOSŁAWĄ 21-22.05.2022

ZAŚLUBINY KRÓLA SZWEDZKIEGO ERYKA ZWYCIĘSKIEGO
ZE ŚWIĘTOSŁAWĄ CÓRKĄ KSIĘCIA POLAN MIESZKA
WOLIN 21-22.05.2022

21.05.2022 sobota
10.00 – 12.00 Trening wojowników Red Wing
10:00-16:00 Pokaz kuchni wczesnośredniowiecznej.
10:00-16:00 Wioska wczesnośredniowieczna pokaz życia codziennego,
gry i zabawy, pokazy rzemiosł dawnych,
10:30 -16:00 Tory łucznicze dla turystów
13.00 – 13.40
1. Inscenizacja bitwy Eryka VIII ze swym bratankiem Styrbjörnem Silnym pod Fýrisvellir.
2, Narada wodzów Eryka VIII Zwycięskiego w kierunku zawarcia sojuszu przeciw Duńczykom, podczas którego pada propozycja ślubu z córką wodza Polan Mieszka.
15.00 – 15.40
1. Poselstwo i Swadźba Eryka VIII Zwycięskiego do Mieszka księcia Polan
2. Wesele Eryka i Świętosławy, podczas którego doszło do kłótni i pojedynku holmgang.

22.05.2022 niedziela
10.00 – 12.00 Trening wojowników Red Wing
10:00-16:00 Pokaz kuchni wczesnośredniowiecznej.
10:00-16:00 Wioska wczesnośredniowieczna pokaz życia codziennego,
gry i zabawy, pokazy rzemiosł dawnych,
10:30 -16:00 Tory łucznicze dla turystów
Serdecznie zapraszamy🙂🙂🙂
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu.