UTRUDNIENIA W DOJEŹDZIE | ROAD WORK

Z powodu robót drogowych na drodze ekspresowej S3 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Grupy zorganizowane i klientów indywidualnych z rezerwacjami prosimy o uwzględnienie utrudnień i wyjechanie wcześniej.

Because of road work on the Expressway S3, there can be traffic holdup. Organised groups and individual clients with reservations are asked to take into consideration and set off earlier.